Välkommen till Tullhuset på Dalarö

Sedan 2008 finns på Dalarö enTullhusförening DKFC - Dalarö Kultur- och Föreningscentrum.

Föreningens uppgift är att göra Tullhuset på Dalarö, med anor från 1700-talet, till centrum för kultur- och föreningsliv på Dalarö. De flesta större föreningar på Dalarö har gått med som medlemmar och förlägger sina möten på Tullhuset.

Kom med Du också

Gå med i  DKFC och stöd Dalarös kultur- och föreningsliv. Årsavgiften för privatpersoner är endast 100 kr, vilket betalas till bankgiro 248-1471. Ange namn och e-post vid betalning.

Läs mer om Föreningslivet och Tullhusföreningen här.

Läs mer om Tullhuset här.

Läs om våra öppna möten här.


"Macken" vid Hotellbryggan.


Nya Sjöräddningsstationen vid Vadviken


Utsikt över Jungfrufjärden från Lotsberget

På Tullhuset driver närings- och föreningslivet många projekt

Dalarö Tullhus och Museum öppet året runt

På Tullhuset finns Museum, Turistbyrå och Bistro - öppet året runt. Läs mer om vad som händer på Dalarö här.

Dalarö för Integration

På Dalarö har vi mer resurser att ta emot flyktingar än vi normalt tänker på.
Vi har ett starkt lokalsamhälle med ett småskaligt näringsliv, vårdcentral, skola, sport- och båtklubb, Dalarö-Ornö-Utö församling, ett kulturhus med samlingslokaler och ett rikt föreningsliv. Vi har fastboende och sommargäster. Kort sagt; många medvetna, kompetens- och resursstarka människor i en skärgårdsort nära Stockholm.
Projektet "Dalarö för integration" står på tre stadiga ben;  medmänklighet,
insikten att flyktingarna är en tillgång och att integration endast fungerar om civilsamhällets kompetens och resurser aktiveras.
Vårt projekt går att mångfaldiga till flera öar, stadsdelar och kommuner.  Hör av dig till Dalarö för Integration. 

Dalarödialogen

Dalarödialogen startade efter beslut i Haninge kommunstyrelse 2007. En ortsanalys gjordes och den första rapporten presenterades i september 2008.
   Under 2009 beslutade kommunfullmäktige att arbetet skulle gå vidare. Man hade identifierat ett antal prioriterade åtgärdsområden; en ny gästhamn, Tullhuset och Tullhusparken, Dalarö torg, infarten och Dalarös utsiktspunkter. Kommunstyrelsen har därefter gett tjänstemän i uppdrag att fortsätta Dalarödialogen. Detta arbete inleddes våren 2010.
   Många är oroliga för att Dalarös unika kulturmiljö ska förstöras. Samtidigt måste näringsliv och besöksnäring utvecklas för att kunna erbjuda ungdomar arbetstillfällen i det växande samhället. Föreningslivet bevakar utvecklingen för att tillse att intentionerna i den demokratiskt framtagna Dalarödialogen fullföljs.
Läs mera här.

Dalarö Skeppsvraksområde

17 maj 2014 invigdes Dalarö skeppsvraksområde, Sveriges första marina kulturreservat. Läs mer om projektet här.

Läs mer om Tullhusföreningens projekt här.