Anders Franzéns Minne

2014, den syttende maj på Norges nationaldag, invigdes på Dalarö Sveriges första marina kulturreservat, Dalarö skeppsvraksområde. Anledning; i Haninge skärgård döljer sig många av Östersjöns dolda skatter, världens bäst bevarade trävrak.

I Fiskarhamnen på Dalarö ligger en gammal saltbod, som senaare även har varit bensinstation, som Anders Franzén, regalskeppet Vasas upptäckare, köpte på 1950-talet och använde som arbetsstuga på somrarna.

Anders Franzéns Minnesfond  

Kort före dykparkens invigning fick föreningen Dalarö Kultur & Föreningscentrum en privat donation på 100.000 kronor från familjen Rylander, sommarboende på Dalarö. Ulf Rylander, numera avliden, lärde känna Anders Franzén på Dalarö. Hans uttalade önskan var att familjen skulle lämna ett ekonomiskt bidrag till projekt eller åtgärder som genomförs i syfte att uppmärksamma och sprida kunskap om Anders Franzéns livsverk inom vrakforskning och därmed hedra hans minne. Stadgar Franzéns minnesfond

Har du idéer om vad du anser kan göras för att uppmärksamma och sprida kunskap om Anders Franzéns livsverk är du välkommen att höra av dig till Dalarö Kultur & Föreningscentrums styrelse på telefon 08 - 501 508 00 eller via E-post.