Dalarö för integration

                  
Människor flyr för sina liv. På Dalarö kan vi göra skillnad för en del av dem som kommer hit till Sverige. Därför har projektet DALARÖ FÖR INTEGRATION inletts hösten 2015 och ett småskaligt arbete för att några människor som flytt ska kunna etablera sig här på Dalarö och bidra till utveckling genom de kompetenser och erfarenheter de tillför. Vi vill göra en insats.
 

ÖPPET HUS PÅ TULLHUSET

 

Året som gått (2016)….

Nu lider året mot sitt slut och det kan vara läge att summera lite vad som hänt.

Vårt nätverk har haft stor betydelse för deltagarna – vi som anser att Dalarö ska ta sin del av det flyktingmottagande som Sverige som nation tagit på sig - vi ger varandra stöd bara genom att veta att det finns flera med samma åsikter. Jag tror också att även de boende som är mer skeptiska känner trygghet i det lokala perspektivet.

Vårt nätverk har som juridisk huvudman Södra Skärgårdens Intresseförening och ordförandena för Dalarös föreningar har uttalat sitt stöd vid ordförandemötet för Dalarö kultur och Föreningscentrum. Vi har med andra ord Villaägarna, Företagarna, Dalarö båtklubb, Dalarö sportklubb och många fler bakom oss.

Flera har varit aktiva i kommunens evakueringsboenden och på Röda korsets språkcafé och flera klädinsamlingar har ägt rum.

I våras höll kyrkan som en aktör i vårt nätverk flera fester för de ensamkommande ungdomarna på Stegsholm och i somras ordnade turistbyrån sommarjobb för några av dem.

Under året har vi ordnat med flera föreläsningar, bl a om kvinnan i klansamhället och om ensamkommande ungdomar.

Vi fick i september kommunens mångfaldspris på 25 000 kr. Pengar som vi till största delen har kvar.

Vi har delat ut flygblad om privat uthyrning. Under året har det droppat in flera lägenheter och gästhus/attefallshus och det blir en naturlig integration med stöd av hyresvärdarna och medlemmarna i nätverket.
Nu senast stod vi på julmarknaden på Dalarö och fick då in 3 förslag på boende.

När det gäller bostäder så har privata näringsidkare fått godkänt av myndigheterna dels för ett anläggningsboende med 30 platser på Strand och ett HVB-hem med 12 platser. Till skillnad mot andra platser så fanns ingen proteststorm på Dalarö. Nu verkar dessa boenden inte bli av men hade de det hade vi givetvis gjort vad vi kunnat för att flyktingarna skulle integreras.

Kommunen har inte hittat någon plats på Dalarö för modulboenden. I nätverket har vi dock hittat en del platser, men mer småskaligt. Vi tänker i termer av attefallshus på kommunal mark. Och små hus finns det utrymme för vid gamla kommunalhuset och vid brandstationen så förslag om detta har lämnats till kommunen. Med fördel kan de blandas med ungdomsboenden. Säkert finns flera ställen också.

Den 1 januari öppnar vi en speciell träfflokal i Tullhuset och ska försöka utveckla den som både träffpunkt för oss på Dalarö men också en adress för besökande från andra kommundelar. Vi vill gärna lära ut mer om svensk historia och om skärgården – och få tillbaka berättelser och föreläsningar om andra kulturer.

Under planeringsstadiet är också ett filmprojekt som riktar sig till ungdomar på Dalarö och ensamkommande ungdomar.

Du som bor på Dalarö – Välkommen i vårt nätverk!

Du som bor någon annanstans – Vi kommer gärna och informerar hos dig!

Kontakta styrgruppen

Carin.flemstrom@telia.com

Nina.larsson@sv.se

Gerardo.espejo@spegeltalare.se

 

www.facebook.com/dalaroforintegration

 

För mer information Dalarö för integration - Facebook.