Dalarödialogen

Dalarödialogen startade efter beslut i Haninge kommunstyrelse 2007. En ortsanalys genomfördes, i vilken många dalaröbor engagerades. Rapporten blev klar 2009. Här kan du läsa den slutliga rapporten, som ledde till att kommunfullmäktige hösten 2009 beslöt att arbetet skulle gå vidare.

Man hade identifierat ett antal prioriterade åtgärdsområden; 1) stärk och utveckla den positiva bilden av Dalarö, 2) planera för ett växande Dalarö, 3) förstärk tillgängligheten och tillgången till natur, skärgård, park och torg, 4) förbättra trafiksystemet och 5) skapa en neutral mötesplats.
Kommunstyrelsen har därefter gett tjänstemän i uppdrag att fortsätta Dalarödialogen. Detta arbete inleddes våren 2010.

Stora byggprojekt på Dalarö

Lyngsåsa

Under 2012 kom arbetet med en förändrad detaljplan på Dalarö igång på allvar.  I området kring den gamla folkhögskolan på Lyngsåsa på Dalarös sydostsida planerar man att bygga ca 40 nya bostäder. Byggföretagets ursprungliga plan har bantats ned till hälften. Planerna väckte en stark opinion på Dalarö för ett "kulturellt och hänsynsfullt byggande" i en känslig kulturmiljö. Dalaröborna "gjorde uppror" mot byggföretagets och kommunens handläggning: Läs hela historien om hur Dalarös vänner mobiliserade
   Dalaröbornas kamp för sin kulturmilöjö uppmärksammades och uppmärksammades långt utanför Dalarö. Se här.

Strand

Under våren 2013 fortsatte arbetet med en förändrad detaljplan i centrala Dalarö runt Fiskarhamnen och Hotellbryggan. Processen inleddes med ett välbesökt informationsmöte på Dalarö skola. Alla dalaröbor inbjöds att vara med på "Gåturer" (läs om turerna här) i det aktuella området tillsammans med de arkitektföretag som fått uppgift att tävla om uppdraget. I november 2013 presenterades det vinnande förslaget för en nybyggnad på det område som idag är Strand hotell. Se det vinnade förslaget om Strand här.
   I mars 2015 hölls samråd kring detaljplanen med alla dokument redovisade: se detaljplanedokumenten här. Samråd om detaljplanen pågick på Tullhuset under perioden 10 mars - 20 april 2015 och under februari 2016.
   Dalarö Forum har genom Dalarö Kultur & Föreningscentrum efter samrådet 2015 skickat följande kommentar till Haninge kommuns detaljplanförslag om Strand. Efter samrådet 2016 har följande kompletterande synpunkter inlämnats.

Har du idéer om Dalarödialogen och byggplanerna på Dalarö är du välkommen att höra av dig till Dalarö Kultur & Föreningscentrums styrelse på telefon 08 - 501 508 00 eller via E-post