Om Tullhusföreningen

Dalarö Tullhusförening" med det officiella namnet Dalarö Kultur- och Föreningscentrum
bildades den 9 januari 2008.

Dalarö Kultur- och Föreningscentrum är en ideell förening som skall verka för ett aktivt kultur- och föreningsliv på Dalarö, hålla Dalarö Tullhus med tillhörande park öppen samt äga och förvalta en scen i Tullhusparken för kulturella evenemang.

Idén till att grunda en förening med detta syfte hade arbetats fram av Lars-Olof (LO) Landin, innehavare av Dalarö Turistbyrå, och hans företrädare Bo Tyrefors i samarbete med Björn Åkerblom, på uppdrag av Dalarö Hembygdsförening, och Berit Karlsson, på uppdrag av SSIF - Södra Skärgårdens Intresseförening. Dessa personer utgjorde initialt interimstyrelse fram till dess att ordinarie årsmöte hade hållits i enlighet med stadgarna senast i mars 2008.
   Årsmötet i mars förlängdes och den 13 oktober 2008 avslutades det första årsmötet med att ny styrelse valdes och reviderade stadgar antogs.
Läs stadgarna här.

Verksamheten

Föreningen ska stimulera föreningar, företag och privatpersoner att bli aktiva medlemmar samt att få så många som möjligt, även icke medlemmar, att använda Dalarö Tullhus för offentliga och privata möten samt att upprätta en ändamålsenlig organisation för detta.

Målet är att göra verksamheten självbärande genom medlemsavgifter och uthyrningar.

Till medlemmar i Föreningen antas andra föreningar, företag och privatpersoner boende eller verksamma på Dalarö, på omkringliggande öar eller i Haninge eller med annan anknytning till Dalarö och Haninge kommun med särskilt intresse för kulturen på Dalarö och i den övriga skärgården. 

Medlemsavgift och möten

Medlemmar betalar den årsavgift som varje år fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften är 100 kronor för privatperson, vilket ger en röst samt rätt att delta vid de möten som anordnas av föreningen till subventionerat pris.

Exempel på möten är den populära "Månadsklubben",  som startade hösten 2007 på initiativ av Dalarö Turistbyrå och som sedan dess regelbundet bjuder in till temakvällar med föredrag och musik, diskussioner, bild- och filmvisningar.

Föreningar och företag kan bli medlemmar och kan - utöver att betala medlemsavgift - stödja föreningen genom att betala avgift för hyra av lokal för årsmöte och/eller andra möten.

Bli medlem du också

Idag har föreningen 20 föreningar och företag representerandde i stort sett helaa Dalarö samt ett 100-tal privatpersoner som medlemmar.

Stöd ett aktivt mötes- och kulturliv på Dalarö. Bli medlem du också. Årsavgiften är 100 kronor. Maila din anmälan här. 

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

 

Föreningsfakta och årsmöten

Styrelse och övriga befattningshavare

På årsmötet i september 2020 valdes följande befattningshavare;

Ordförande Tiit Vaalundi (dataskyddsombud, vald till 2022)

Övriga styrelseledamöter:
Bo Tyrefors (kassör vald till 2022)
Lars-Olof (LO) Landin (sekr, vald till 2022)
Ewa Gunnarson (vald till 2022)
Richard Nordgård (vald till 2022)
Terje Gunnarson (vald till 2021)
Leif Larsson (v.ordf., vald till 2021)
Eva Severin Ejdeklint (vald till 2021)
Eva Wastenson (vald till 2021)

Revisorer; Eric Åhsberg (aukt revisor)
Lars Palmgren, båda valda till 2021

Valberedning: Mikael Trolin (sammankallande) och Sören Ejby

Årsmöten

Här nedan dokumentation om årsmöten.

Årsmöte 2020 uppskjutet pga corona hålls i september via röstkort, som skickas till betalande medlemmar. Här nedan årsmöteshandlingar: 
* DKFC verksamhetsberättelse 2019 och budget 2020 

Årsmöte 2019 hölls 3 april
* DKFC Förvaltningsberättelse 2018
* Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2018 hölls 4 april 
* DKFC förvaltningsberättelse 2017
* Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2017 hölls 5 april
* DKFC Verksamhetsberättelse 2016
* DKFC årsredovisning 2016
* Protokoll årsmötet

Årsmöte 2016 hölls 6 april
* 2015 års Verksamhetsberättelse och bokslut
* Protokoll årsmötet

Årsmöte 2015 hölls 15 april
* 2014 års verksamhetsberättelse och bokslut
* Protokoll årsmötet

Årsmöte 2014 hölls 8 april
* 2013 års verksamhetsberättelse och bokslut
* Protokoll årsmötet

Årsmöte 2013 hölls 17 april
*Verksamhetsberättelse och bokslut 2012
*Protokoll årsmötet

Årsmöte 2012 hölls 28 mars
*Verksamhetsberättelse 2011
*Bokslut
*Protokoll årsmötet

Årsmöte 2011 hölls 14 mars
* Verksamhetsberättelse 2010
* Bokslut
* Protokoll årsmöte

Årsmöte 2010 hölls 22 mars
* Verksamhetsberättelse och bokslut 2009