Östersjöpolitik 300 år
- ett samarbetsprojekt med anledning av att det är 300 år
sedan rysshärjningarna och slaget vid Baggensstäket 1719

Bakgrund
Stora nordiska kriget pågick mellan 1700 och 1721 kring Östersjön. Kriget utkämpades mellan Sverige, hertigdömet Holstein-Gottorp och 1710–1713 även Turkiet å ena sidan och å andra sidan en koalition bestående av Sachsen, Polen, Danmark, Norge och Ryssland.
Kriget åstadkom stor utmattning inte bara i Sverige, utan även i Ryssland, Danmark och Polen.

Sommaren 1719 brändes Dalarö och hela skärgården från Gävle till Norrköping ner av en rysk galärflotta. En hel kultur brändes ner. Den 13 augusti 1719 stod slutslaget vid Baggensstäket i inloppet mot Stockholm.  Det dröjde sedan ytterligare ett par år innan fred slöts.
Den svenska stormaktsdominansen runt Östersjön var därmed bruten och Ryssland blev efterhand Nordeuropas mäktigaste land och har kommit att spela en allt viktigare roll inom den europeiska politiken sedan dess.

Med anledning av att det har gått 300 år sedan ödesåret 1719 vill Dalarö Turistbyrå och Dalarö Kultur och Föreningscentrum, ansvariga för museum och kulturprogram på Dalarö Tullhus i Haninge kommun, och historiearvsmuséet HAMN, som drivs av Stiftelsen Kulturmiljövård i Fisksätra, Nacka kommun, inleda samarbete för att sprida viktig kunskap om den historiska bakgrunden till dagens politiska händelser genom att arrangera ett kulturprogram med 4 dubbelföreläsningar som kommer att hållas dels på muséet HAMN och dels på Dalarö Tullhus med start sept/okt 2018 och med avslutning i augusti 2019.

Projektbeskrivning
På Dalarö arbetar Dalarö Turistbyrå i samarbete med Dalarös livaktiga föreningsliv och Haninge kommun med att hålla Dalarö Museum på Tullhuset öppet varje dag året runt och sprida kännedom om Södertörns och Dalarö skärgårds historia, roll och betydelse för tillblivelsen och utvecklingen av Sverige - en av Europas äldsta nationalstater. Vi gör det givetvis för att göra Södertörn och Dalarö attraktivt som besöksmål, eftersom det på Dalarö och på hela Södertörn finns rikligt med väl bevarade, natursköna och pittoreska historiska miljöer.

2014 invigdes på Dalarö det första marina kulturreservatet med mängder av väl bevarade skeppsvrak från 1500-talet och framåt. Dalarö skans söder om Dalarö minner om de ovan skildrade krigen. På Dalarö finns historiska byggnader som Dalarö kyrka, som skonades av ryssarna, och Dalarö tullhus. Söder om Dalarö ligger 1600-talsslottet Sandemar och längre västerut på Södertörn finns Årsta slott. På båda dessa platser etablerade sig där tyska orden redan på 1200-talet, som senare blev Hansan. Från Tyresö slott styrde grevarna Oxenstierna landet under 1600-talet. Häringe slott längre söderut på Södertörn har många av Sveriges styresmän och kungar från Sten Sture, Gustav Vasa och Gustav II Adolf i sin ägarlängd.

De båda muséerna i Fisksätra och Dalarö visar också två samhällen, som vuxit fram parallellt längs vattenvägen in mot huvudstaden under de 300 åren från 1719. Fisksätra har nu en befolkning på drygt 8000 invånare och är i dag ett mångkulturellt samhälle med 40 språk representerade. Fisksätra är exempel på en förort till Stockholm där integrationen av många nya svenskar lyckats väl under framväxten av globalismen.
   I Dalarö, ett gammalt tull-, lots- och fiskarsamhälle, bor idag ca 2000 fast boende, men med en stor sommargästbefolkning på ca 15.000 personer. När finansmannen KA Wallenberg i slutet av 1800-talet investerade i stora markköp, där Saltsjöbaden och Fisksätra ligger, och lät bygga Saltsjöbanan, kunde stockholmarna ta tåget till skärgården och ett nytt semesterparadis kom till.

Dalarö som semesterort växte fram tidigare från mitten av 1800-talet som societetsort, när stockholmarna började ta ångbåten till skärgården och ordet semester i realiteten kom till. Under en övergångsperiod på 1900-1930, när det moderna industrisamhället formades, gick det en båtlinje mellan Dalarö och Saltsjöbaden, Dalarö Express, som knöt samman Dalarö med huvudstaden, innan bussen kom på 1930-talet. Fisksätra ligger närmare Stockholm och har i dag ett centrum med höghus från 1970-talet. I Öster- och Västerhaninge flyttade centrum i 1900-talets början in längs järnvägen, som då byggdes från Stockholm till Nynäshamn. Och 1970 byggdes de moderna höghusförorterna där. Dalarö har därför kunnat fortleva som ett pittoreskt skärgårdssamhälle, där företagsamheten bygger på den nya besöksnäringen och servicesamhället.

Inspirerade av muséet HAMN vid Baggenstäket i Fisksätra och dess pedagogiska och objektiva skildring av vad som verkligen hände under rysshärjningarna och vid slutslaget 1719, bjuder våra två muséer nu in en bred publik till föreläsningar om politik, historia och relationerna mellan länderna i vår del av världen för att teckna en bild av vad som verkligen händer och har hänt sedan Sverige förlorade sin position som stormakt och har byggt ett framgångsrikt småskaligare välfärdssamhälle under de senaste 300 åren.  

En föreläsningsserie från nu- till dåtid
1. Föreläsningsserien inleddes söndagen 7 oktober 2018 på Dalarö med en repetition söndagen 25 november 2018 i Fisksätra med en dubbelföreläsning om diplomatens syn på relationerna mellan Sverige och Ryssland med Sveriges förre Moskvaambassadör Sven Hirdman och med förre statsrådet, FN-ambassadören mm Pierre Schori som moderator för frågestunden efteråt.

2. I feb/mars 2019 fortsätter vi med en dubbelföreläsning om relationerna i regionen ur ett geopolitiskt och militärt perspektiv med Katarina Engberg som föreläsare. Hon är fil dr i freds- och konfliktforskning och tidigare departementsråd i Regeringskansliet. På Försvarsdepartementet har hon bl.a. varit chef för sekretariatet för analys och långsiktig försvarsplanering. Hon har också varit minister för försvarsfrågor vid den svenska EU-representationen och Nato-delegationen i Bryssel.  Nu är hon seniorrådgivare åt svenska institutet för europapolitiska studier

 3. I april/maj 2019 i Fisksätra och 6 juni på Dalarö blir det sedan historikernas tur att ge sin bild på utvecklingen i Norden, Baltikum, Ryssland och Europa under de 300 åren.

4. Måndag 15 juli 2019 på Dalarö, när en del av den ryska galärflottan nådde Dalarö 1719, och tisdag 13 augusti 2019 i Fisksätra, när slutslaget vid Baggensstäket stod, avslutar vi föredragsserien i dåtid med att skildra vad som hände sommaren 1719 och ger bakgrunden till det stora nordiska kriget 1700-1721 samt beskriver vilka de konsekvenser detta fick för den fortsatta utvecklingen fram till våra dagar.

Vi informerar om föreläsningarna på Dalarö Evenemangskalender