Partnerskap för byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer
- det gamla möter det nya

Partnerskapet

Intresset att bevara och utveckla kulturmiljöerna kring kuster och öar ökar. Men vem har kunskapen om hur det ska gå till?  När vi har diskuterat hur kulturmiljön på Dalarö och den omkring liggande skärgården kan utvecklas, har det blivit allt tydligare hur svårt det är att hitta kompetenta hantverkare. Och de som finns börjar bli till åren komna.
  
Att utveckla kulturmiljöer kräver helhetstänkande och förmåga att förena gammalt med nytt. Kostnadseffektivt byggande, modernt energitänkande och ortsutveckling måste kombineras med konstnärskap, historia och en känsla för färg och form.

Vi anser att det finns ett behov för en ny estetisk praktisk utbildning i dagens skola!

Vilka är vi?

Vi är en grupp personer med olika kunskaper och erfarenheter, som har förenats i ett gemensamt intresse för skärgårdens kulturmiljöer. Vi är föreningsmänniskor på Dalarö, arkitekter, skolansvariga från ungdomsskolan, vuxen- och högskolan, fastighetsägare, fackföreningsrepresentanter, företagare inom byggande och besöksnäring.

Vi har bildat ett partnerskap. Initiativorganisation är Södra Skärgårdens Intresseförening.

Vad vi gjort!

Vi inledde arbetet under 2013 med att para ihop intressenter med resurser för att starta konkreta projekt:

Med Skärgårdsstiftelsen, Fredrika Bremergymnasierna, Träakademien vid Mitthögskolan och Byggnadsarbetarförbundet diskuterade vi hur gymnasieungdomar ska kunna få praktik hos Skärgårdsstiftelsen, men också hur lärarna ska kunna få utvecklingsstöd.
Statens Fastighetsverk, som förvaltar flera intressanta kulturbyggnader i vår region, inbjöd vi till dialog om att utveckla spännande kulturmiljöer.
Vi bildade en arbetsgrupp för att tydliggör problemet hur PBL och annan lagstiftning inte tar hänsyn till kulturhusens speciella förutsättningar.
Och vi undersökte möjligheterna till arbetsmarknadsutbildningar och EU-projekt.

Konkreta resultat

December 2013
ESF-rådet meddelade att man beviljat vårt partnerskap förprojekteringsmedel 450 tkr för byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer . Det innebär att vårt partnerskap ses som en viktig part för utvecklingsmedel i kommande strukturfondsperiod. Man uttrycker det som att vi är prioriterade.
   Det är Fredrik vid Fredrika Bremergymnasierna som är huvudman för projektet och som därmed kommer att ha ansvaret för anställning av projektledare och ekonomiredovisning. Själva kärnan i EU-projekt är att man är ett partnerskap som tillsammans står för ett utvecklingsarbete - så alla vi andra ska också dra vårt strå till stacken.

Januari/Februari 2014
Projektledare utsågs för att leda EU-förstudie om byggutbildning i skärgårdens kulturmiljöer. Det blev Jörgen Arnstad, yrkeslärare på Fredrik´s byggprogram.
Förstudien inleddes 1 februari 2014.

November 2014
I november startade en ny yrkesutbildning i Fredrikgymnasiets lokaler i Jordbro industriområde. Utbildningen är ett pilotprojekt som planerats och genomförs i samarbete med Samordningsförbundet Östra Södertörn och Haninge kommun. Kursen är öppen för unga 15-24 som inte fullföljt grundskola eller gymnasium och som kommer från Haninge, Nynäshamn eller Tyresö. Inriktningen är byggnadsvård – snickeri och måleri. Här en artikel om en pratstund med Jörgen Arnstad, lärare vid den nya byggnadsvårdsutbildningen Kulturhantverket i Haninge och med i Partnerskap för byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer. Läs artikeln här.

Partnerskapet satte igång processen för att få till stånd en gymnasial byggnadsvårdsutbildning och när detta lyckades gick det arbetet in i andra former och fora. Partnerskapet fick därför vila, men kan väckas igen när behov uppstår. Vi avslutade fas 1 med ett öppet seminarium på Tullhuset 22 november tillsammans med Södra Skärgårdens intresseförening - den organisation som var initiativtagare.

Vad vi vill medverka till på sikt!

Vi vill skapa sysselsättning i skärningspunkten mellan kultur, byggande och besöksnäring.
Vi vill verka för en ny lärlingsutbildning inom ungdoms- och vuxenutbildning.
Vi vill medverka till både företags- och regionutveckling.

Möten, protokoll och skrivelser

Klicka på länkarna nedan för mer information.

Värdegrundsdokument 2013
Utkast Riksdagsmotion ht 2013
Komplettering Haninge kommuns förstudieansökan Byggutbildning vt 2014

2014 02 Protokoll möte
2014 03 Utbildningsdag med Lars Ewö
2014 05 Protokoll möte.

2013 03 Utbildningsdag Verkstadsskola och högskola
2013 06 Protokoll möte Kulturhus i trä
2013 08 Protokoll Byggutbildning
2013 09 Protokoll Byggutbildning
2013 10 Protokoll Byggutbildning
2013 12 Utbildningsdag Hantverk – kulturhus – estetik

Kontakt

Carin Flemström
Tel: 0702 22 15 23
E-post

Partnerskap för byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer
På uppdrag av SSIF - Södra Skärgårdens Intresseförening
Postadress: Tullhuset, Odinsvägen 6A, 137 70 Dalarö