Våra möten -
om Måndags-Klubben som blev Månads-Klubben

Tullhuset är centrum för kultur- och föreningslivet på Dalarö. Utöver de olika föreningarnas olika möten träffas också Dalaröbor regelbundet kring något intressant tema varje gång. Från början var det måndagskvällar, varför de populära träffarna fick namnet Måndags-Klubben. Från 2011 har vi börjat träffas också på andra dagar varför vi numera kallar mötena för Månads-Klubben.Sedan 50 år tillbaka arrangeras den traditionella Julmarknaden på Dalarö andra adventshelgen inte bara på Dalarö torg utan också i Tullhuset i syfte att förlänga julmarknaden - från ungdomarmnas broavgift vid Kanalbron, via marknadsstånden på Dalarö torg och via restauranger, Bageri och Tullhus längs Odinsvägen och ända ner till Hotellbryggan - till skärgårdens längsta julmarknad.
   Sedan 2007 arrangeras Nationaldagsfirande på Dalarö 6 juni. Och sedan 2012 arrangerar föreningslivet också en Höstmarknad andra helgen i oktober.

LÄS OM KOMMANDE MÖTEN I DALARÖ EVENEMANGSKALENDER ( Klicka här )


Läs nedan om tidigare möten 2019 - 2007

2019 års mötesverksamhet 

Skärgården brinner - en föreläsningsserie om Östersjöpolitik 300 år

Med anledning av att det 2019 var 300 år sedan hela skärgården brändes ner tog Dalarö Kultur & Föreningscentrum initiativ till projektet Östersjöpolitik 300 år.

Inspirerade av muséet HAMN vid Baggenstäket i Fisksätra och dess pedagogiska och objektiva utställning om av vad som verkligen hände under rysshärjningarna och vid slutslaget 1719, bjöd Dalarö Tullhusmuseum och HAMN in en bred publik till föreläsningar om politik, historia och relationerna mellan länderna i vår del av världen för att teckna en bild av vad som verkligen händer och har hänt sedan Sverige förlorade sin position som stormakt och har byggt ett framgångsrikt småskaligare välfärdssamhälle under de senaste 300 åren.

En föreläsningsserie från nu- till dåtid arrangerades med föreläsningar på Tullhuset och på HAMN-muséet.

Föreläsningsserien inleddes söndagen 7 oktober 2018 på Dalarö med en repetition söndagen 25 november 2018 i Fisksätra med en dubbelföreläsning om diplomatens syn på relationerna mellan Sverige och Ryssland med Sveriges förre Moskvaambassadör Sven Hirdman och med förre statsrådet, FN-ambassadören Pierre Schori som moderator för frågestunden efteråt.

Den 3 februari i Fisksätra och 17 mars 2019 på Dalarö fortsatte serien med en dubbelföreläsning om relationerna i regionen ur ett geopolitiskt och militärt perspektiv med Katarina Engberg som föreläsare. Hon är fil dr i freds- och konfliktforskning och tidigare departementsråd i Regeringskansliet. På Försvarsdepartementet har hon bl.a. varit chef för sekretariatet för analys och långsiktig försvarsplanering. Hon har också varit minister för försvarsfrågor vid den svenska EU-representationen och Nato-delegationen i Bryssel.  Nu är hon seniorrådgivare åt Svenska institutet för europapolitiska studier. Lars Bern, tekn.dr. och författare, modererar frågestunden efteråt.  

Den 2 april föreläste Niklas Eriksson, marinarkeolog, om stormaktsskärgården. Från stormaktstiden och framåt har Dalarö skärgård varit strategiskt viktig för Sverige utveckling. Niklas arbetar idag på Stockholms universitet, institutionen för arkeologi och antikens historia, och har tidigare varit på Sjöhistoriska. Han var med när Dalarövraket, numera identifierat som Bodekull 1, och som förliste 1678 samt hittades och dokumenterades 2003 - 2008. Det är troligen världens bäst bevarade trävrak. Vidare har Niklas nyligen utkommit med en bok om regalskeppet Riksäpplet som sjönk vid Dalarö skans 1676 och som han kallar "Det bortglömda Regalskeppet".

I april/maj i Fisksätra och 15 juni på Dalarö blev det sedan historikernas tur att ge sin bild på utvecklingen i Norden, Baltikum, Ryssland och Europa under de stora nordiska krigen i början på 1700-talet. Krigshistoriker​n Lars WolkeEricson föreläste om bakgrunden och vad som hände när Sveriges stormaktstid tog slut.

Föreläsningsserien avslutades 3 augusti kl 14 på Dalarö med ett föredrag av Gunnar Lind, författare till boken Brända hemman. Sommaren 1719 drog 200 ryska fartyg med 20 000 soldater in i Stockholms skärgård. På kort tid ödelades närmare tusentalet gårdar. Hela hemman och skogen sattes i brand. Skördar förstördes. Människor torterades. Kvinnor våldtogs. Andra fördes bort som fångar. Boskap slaktades och åts upp. Tio tusen människor blev utblottade och hemlösa. 

15 juli 2019 på Dalarö, när en del av den ryska galärflottan nådde Dalarö 1719, och tisdag 13 augusti 2019 i Fisksätra, när slutslaget vid Baggensstäket stod, avslutar vi föredragsserien i dåtid med att skildra vad som hände sommaren 1719 och ger bakgrunden till det stora nordiska kriget 1700-1721 samt beskriver vilka de konsekvenser detta fick för den fortsatta utvecklingen fram till våra dagar.

Landtinget och Haninge och Nacka kommuner stödde projektet som avslutades 21 november med en sammanfatting av projektet på HAMN-muséet.

DESSUTOM HÄNDE ALLT DETTA MÖTESÅRET 2019
Dalarös stormiga lotshistoria finns nu samlad i en ny unik skrift signerad Gösta Maijgren. Tisdag 15 januari inleddes vårens kulturtr​äffar i Tullhuset på Dalarö med att Gösta presenterade sin och Hembygdsförenin​gens nya skrift.

Carin Önnestam berättaade 5 februari om Bellman och Gustaf III.

13 mars Dalarö skans kväll, 27 mars Lyngsåsa kväll med alla nya dalaröbor som flyttat in, 9 april Hälsokväll, 17 september Brott & Straff i gamla tiders Haninge, 8 oktober Eva Berglund Thörnblom från Sjöhistoriska berättar om planerna på att uppgradera Tullhusets historiska museum och 26 november författarkväll med Jonas Bonnier.

2018 års mötesverksamhet

I augusti arrangerade Haninge och Nynäshamns kommuner tillsammans med SSIF årets välbesökta skärgårdsting i Tullhuset. Temat var vatten. Landstingsrådet Gustav Hemming var inledningstalare och moderator. 5 seminarier hölls och eftersom det var valår arrangerades samtidigt ett ”speakers corner” i Tullhusparken, där de politiska partierna fick möjlighet att möta sina väljare.
   Under året har som vanligt ett stort antal familje- och föreningsmöten hållits; julgransplundring, hälsomöten, hembygdsföreningen, Dalarö för integration, årsmöte, klubbträffar med sportklubb och båtklubb. DKFC är också medarrangör i Höst- och Julmarknad. För ytterligare information om föreningens aktiviteter se evenemangskalendern på Dalarös hemsida med länk ovan.

2017 års möten och besök på Dalarö

Året inleddes med den sedvanliga julgransplundringen med alla barn och dears familjer. Under våren grundades Riksföreningen för Metabol Hälsa på Dalarö med lokalföreningen Dalarö Hälsa, som under hösten höll ett par uppskattde möten om Kost & Hälsa på Tullhuset..
   Dalarö Vision gjordes klar och trycktes. I januari 2018 skriver tidningen Skärgården om visionen. Flera ordförandemöten hölls i Dalarö Föreningscentrum med anledning av infrastrukturfrågor gällande hamnar, båt- och busstrafiken. Dalarö Företagarförening genomförde en grundläggande parkeingsutredning och en hamnrapport, som presenterades för Stadsbyggnadsnämnden. Det ledde till att kommunen prövade att ta p-avgifter i Askfatshamnen. Testet var inte populärt och ändringar av taxor m.m. kommer att göras till nästa säsong. Hamnutredningen ledde till att Piren i Askfatshamnen repareras och kommunen planerar att göra förbättringar av de undermåliga bryggorna vid Hotellbryggan och i Fiskarhamnen.
   Under året har kommnen förlängt kontraktet med Dalarö Kultur & Föreningscentrum om att fortsätta driva Tullhuset som förenings- och bygdegård. Skärgårdsturnén gästade Tullhusparken under sommaren. En familjeteaterföreställning i samarbete med Kultur- och Fritid hölls på Amerikaberget.
   Valborg, 6 juni, Midsommar, Höst- och Julmarknad arrangerades som vanligt av föreningslivet i samverkan.
En kall vår, en kylig sommar och en grå höst gjorde att antalet besökare i gästhamnar och i Tullhuset var något lägre än året före. Drygt 12.000 personer besökte Tullhuset mot ca 13.000 året före. Framförallt den dåliga våren och d:o hösten gjorde att antalet gästande båtar var ett par hundra färre.  .

2016 års möten

 
Hösten inleddes med deckarafton med nyinflyttade dalaröbon Mari Jungstedt, som intervjuades av turistchefen
LO Landin och läste bl.a. en helt nyskriven text i den bok hon just höll på att skriva.

I april vat det premiär för Dalarös schackturnering.

I februari var det lika fullt när Dalarö Forum sammankallades med anledning av SL/Nobinas hot att dra in direktbusslinjen 869 till Gullmarsplan. Många namnlistor blev det innan förslaget lades ner.


Dalarös publikmagnet, en s.k. riktiog dalaröbo med lotsar i släkten Gösta Maigren kåserade om "Lotsarnas liv och leverene på Dalarö". Lapp på luckan, fullsatt.

2014 - 2015 Mötena under dessa år handlade om.......

Wallenberg och ledasrskapet - Carina Beckerman, civilekonom och ekon.dr från Handelshögskolan, journalist och författare, berättar och diskuterar kring sin bok "Skepparen först, båten sedan" om Marcus Wallenbergs ledarskap baserad på intervjuer med många ledande personer inom Wallenbergsfäre​n. Hennes bok har blivit omtalad och är en både djuplodande och samtidigt lättläst bok, som ger såväl insatta som utsatta "inside information" i ledarskapets betydelse.

Dalarö som post- och kommunikationsort - Dalaröbon, filatelisten m.m. Lars Liwendahl speglar Dalarö och dess historia ur ett post- och kulturhistorisk​t perspektiv. Han har även givit ut en bok med detta tema som finns att köpa på Tullhuset. Efter det innehållsrika föredraget blev det en rundvandring i Dalarös äldsta delar.

Höstmarknad i oktober 2014 och oktoberutställning TRE KERAMIKER med Mia Blanche, Anna Svensson och Ulrika Ahlsten, tre keramiker med varsin kollektion som arbetar tillsammans. De älskar karamellfärger, mönster av blommor, fåglar och spets. Detta var en av flera utställningar i samarbete med arts & gallery familjen Anette och Axel Mörner.

Beppe på Dalarö - 2 föreställningar i augusti 2014 med Sojateatern och pjäsen "Humla i hatt". John Bertil "Beppe" Wolgers (1928-1986) - författare, visdiktare och skådespelare - var en av Sveriges mest populära underhållare på scen och i filmer samt i radio och TV. Hans änka Kerstin Dunér öppnade 1999 ett Beppemuseum på Öhn i norra Jämtland. Muséet skildrar hans liv och verk, och drivs sedan 2003 av dottern Camilla. Beppe förknippas främst med tre platser i Sverige. Lidingö, där han föddes, Dalarö, där familjen Wolgers fortfarande bor sommartid och Öhn, där han verkade fram till sin död.

Den här föreställningen kom till i samarbete med Kerstin och Camilla Wolgers, Beppe-muséet på Öhn utanför Strömsund i Jämtland och teater Soja. 2005 fick Soja tillgång till 5 flyttkartonger sprängfyllda med bl.a. opublicerat Beppe-material. Sofia Andersson och Jan Boholm, som är teater Soja, läste, log, skrattade och grät om vartannat!  Här finns material till många olika föreställningar. Den första produktionen fick nu också vi på Dalarö skratta och gråta med på Tullhuset.

Dalaröhistoria i bilder - Under två på varandra följande Månadsmöten kåserade Dalaröbon Gösta Maijgren till gamla och nytagna bilder från Dalarö sammanställda i samarbete med Hembygdsföreningen.
   Det första mötet handlade om Dalarö från Hotellbryggan via Odinsvägen och upp till Dalarö torg. Detta är verkliga hedersstunder för Dalaröbor, som vill veta mer om t.ex hotellhistorian på Dalarö, som började 1638 med den förste krögaren Johan Eriksson. Att Axel Oxenstierna för övrigt gästade den första krogen i egen hög person 1640 var roligt att få veta. Under 100 år var Dalarö sedan den största lotsplatsen i Sverige. Brännö i Göteborg var nummer 2. 1895 byggdes hotellet upp igen direkt efter den stora branden året innan. Det hotellet revs sedan 1965. Och nu är det dags igen att riva hotellet och bygga ett helt nytt bykvarter med planerad byggstart 2015.På det andra kåserade Gösta om kvarteren runt Lotsberget. Det är tullarna och lotsarna som ihop med krögarna har präglat hela Dalarös historia. Och Gösta kan med sina bilder verkligen få oss att förstå hur Dalarö har utvecklats steg för steg, hus för hus. 

DALARÖ SKEPPSVRAKSOMRÅDE
17 maj 2014 invigdes Dalarö skeppsvraksområde
, Sveriegs första marina kulturreservat, med ett högtidsprogram i Tullhusparken. DKFC fick samma dag en privat donation på 100.000 kr från familjen Rylander, sommarboende påp Dalarö, som ska användas för att göra Tullhuset och Dalarö museum till ett centrum för marinarkeologi till minne av Anders Franzén, regalskeppet Vasas upptäckare.

Konst och musikhelg i Valborg med en kavlitetsutställning på Tullhuset med dalarökosntnärerena Frank Olsson och Kenneth Frii. Hembygdsföreningens Gurli Malmsten gjorde en av sina populära guidade vandringar på temat konstnärer. Dalarö har sedan slutet av 1800-talet lockat ett stort antal konstnärer för att en kortare eller längre tid vistas här och utöva sin konst. I Kyrkans affärshus hade Nynäshamnskonstnärerna Stig Andersson och Lars-Olof Holmgren "En liten vårsalong".

Valupptakt 2014 - För andra gången inleddes riksdagsvaldebatten på Dalarö där Alliansens Martina Mossberg och Socialdemokraternas Robert Noord drabbade samman.


   Aktiespararkväll med Ameila Adamo här porträtterad av konstnären Staffan Tolsén. Hennes föredrag hade rubriken "Det gr¨å guldet" och handlade om framtiden med tanke på den stora mängden numera gråhåriga, särskilt kvinnor,  som är en stor marknad. Med mängder av mycket dråpliga exempel visade Amelia vikten av att förstå och lära känna denna köpstarka grupp människor och deras vanor som förändrar konsumtionsmönstret i världen. Hon ger numera ut tidningen M till just denna målgrupp. "Och stora målgrupper har genom åren visat sig vara något jag är bra på att identifiera", sa Amelia.

2013 - Mötena under året handlade om.......

Vad händer med Strand hotell och Fiskarhamnen? Dalaröborna inbjöds till infomationsmöte för att få svar måndagen 11 mars 2013. Veckan efter blev det medborgharvandringar runt Strand, Hotellbryggan och Fiskarhamnen i dagarna 3. Sextiotalet Dalaröbor fick ge sina synpunkter inför det kommande detaljplanearbetet och på hur man skulle vilja se utvecklingen av dessa för Dalarö så strategiska och vackra platser. Strand hotell har en anrik historia men idag ser både behoven och byggnaden annorlunda ut än vid förra sekelskiftets början då hotellet byggdes. Haninge kommun tittar nu tillsammans med byggherren Veidekke på möjligheterna att omvandla fastigheten till bostäder med utrymme för handel.När Dalarö var en del av Tyresö - Förre ordföranden i Stockholms Hembygdsförening och tillika fd kommunstyrelseordförande i Tyresö för centern Eric Magnusson kåserade om tiden från 1600 till 1800-talet när Dalarö var en del av Tyresö. Under många år var greven och riksdrotsen Gabriel Oxenstierna, bror till riksföreståndaren Axel Oxenstierna, den som i praktiken styrde Sverige, när brodern befann sig i Tyskland för att ta hand om de svenska intressena där. Under denna tid styrdes alltså Sverige från Tyresö. Slottet blev klart 1636 och kyrkan 1641. Kyrkan invigdes tragiskt nog med byggherrens egen begravning. 2000 personer följde riksdrotsen från Storkyrkan i Stockholm till graven på Tyresö under en magnifik begravningsfest.
   En annan kraftfull person var sondottern Maria Sofia de la Gardie, som styrde på Tyresö till sin död 1694. Hon var den som såg till att det blev pengar till att bygga Dalarö kyrka, som stod klar 1652. Under denna tid fanns kyrkoherden på Tyresö och rodde en gång i månaden till Dalarö. Hon startade också kvarnar, sågverk och pappersbruk kring de tre vattenfallen på Tyresö. Och där fanns även ett sedeltryckeri. Hon lyckades finansiera verksamheterna under sin livstid men dog slutligen utfattig. 
   Senare ärvdes Tyresö av hennes dotterdotter Maria Gustavia Gyllenstierna. Eftersom slottet gick i arv till kvinnor blev Tyresö slott aldrig någon fidikomis. På slutet av 1700-talet byggs slottet om i gustaviansk stil under ledning av Gustav III:s lärare C-G Schaeffer. Därefter plundras och säljs Tyresö slott med egendomar. 1802 köper kapten Carl-Petter Blom Dalarö med skärgård. 1824 säljs vattenfallen. 1854 köps Tyresö av Johan Erik Hörstadius, som satsar på brännvin och hö, dåtidens "bensin" för människor och djur.


Moderaterna besöker Dalarö inför valet 2014. I mitten kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg.

Varifrån kommer alla vägnamn? Kjell Eriksson, f.d. stadsingenjör i Haninge, har som pensionär lagt ned ett stort arbete på att forska kring vägnamnen i kommunen och deras ursprung. Han berättade om framför allt vägnamn på Dalarö, men också allmänt om hur vägnamn kommer till. Hembygdsföreningen på Dalarö har medverkat i arbetet med de lokala vägnamnen.

Aktiespararkväll med dalaröbon och revisorn Eric Åsberg om att läsa och förstå resultat- och balansräkningar och hur man läser mellan raderna i företagens årsredovisningar. Därefter aktiespararnas Claes-Göran Olsson om aktiers möjligheter och fallgropar under rubriken "Börssnack".

Rädda Huvudskär - Fortifikationsverket (Försvaret), som äger stora delar av Huvudskär, vill sälja och tycktes ha så bråttom att man var beredd att försöka "runda alla allmänintressen". Man ville ”kränga till högstbjudande” och främst det som kallas Huvudskärs by med de gamla lots- och tullhusen från 1880-talet ritade av bl.a. Nils Gustav v. Heidenstam, som även ritat Tullinspektionshuset i Fiskarhamnen på Dalarö. En väl ordnad båttrafik till och i södra skärgården samt en satsning på att ”rusta upp” och öka på vandrarhemsresurserna på Huvudskär är precis vad en framtida hållbar besöksnäring skulle behöva och det är också vad projektet ”Rädda Huvudskär” handlar om, sa Anders Willborg, initiativtagare till mötet.

2012 - Mötena under året handlade om.......

Seminariet ”Att bygga nytt i kulturskyddade miljöer” hölls 5 oktober 2012 i Tullhuset på initiativ av Dalarös föreningsliv under ledning av en arbetsgrupp bestående av Carin Flemström, Elise och Måns Claesson, Robert Windbourne och Lars Palmgren. Detta var en reaktion från Dalaröbornas sida på förslaget att exploatera villaområdet kring Lyngsåsa, den gamla folkhögskolan, med höga hus.
   Seminariet skulle komma att bidra till att Dalaröborna senare la fram ettt eget arkitektritat motförslag.. Peter Elmlund från Ax:son Johnson Stiftelsen talade om hur trevlighet utmanar betongen, arkitekten Kjell Forshed berättade om moderna men inte modernistiska hus, och Lars Sjöberg, konsthistoriken som blivit ”huskramare”, berättade vad gamla hus och möbler kan betyda. Från kommunnen deltog Margareta Boström, som berättade om Haninge kommuns satsning på en kulturguide, och planarkitekt Jenny Hulthén, som meddelade att förslaget till detaljplan för Lyngsåsa skulle visas inom kort på Tullhuset.
   Lördag 10 november kallades representanter för föreningar och företag samt enskilda dalaröbor välkomna till ett DALARÖ FORUM, som åter ägnades Lyngsåsa-projektet. Arbetsgruppen hade givit arkitekt Kjell Forshed i uppdrag att skissa på ett alternativförslag till Haninge kommuns och BTH Byggs förslag till detaljplan för Lyngsåsa. Förslaget presenterades och ett enhälligt möte ansåg att förslaget skulle lämnas in till kommunen som Dalaröbornas motförslag. När förslagstiden gått ut den 19 november visade det sig att en förkrossande majoritet av de förslag som inkommit förespråkade arbetsgruppens förslag till detaljplan för Lyngsåsa. Det är förmodligen unikt i Sverige att kommuner vid samråd får in arkitekritade motförslag från invånarna.Dalarös historiska vrak med marinarkeologins nestor Carl Olof Cederlund, professor emeritus vid Södertörns högskola. Han var verksam på Dalarö från 1961, samma år som Vasa bärgades, och han redogjorde för det marinarkeologiska arbetet under 20 år, när Dalarö kom att bli centrum för den moderna marinarkeologins tillblivelse i Sverige. Han ledde själv flera undersökningar i Dalaröbassängen och var lärare för flera studiecirklar, som hade de olika vraken i området som övningsobjekt för dykning dokumentation från 1961 och in på 1980-talet.

I oktober 2012 arrangerades utflykter till de unika 1600-tals vraken. "Vi har genomfört tre torrdyktester på Dalarö, och det har varit väldigt givande. Med proffsiga människor till vår hjälp lyckades vi genomföra testerna på ett tillfredsställande sätt trots begränsat med resurser", säger projektledaren Pernilla Flyg på Statens Maritima Muséer. Vid samtliga möten träffades man på Tullhuset för information och besökte där utställningen Dalarö Showroom för att därefter åka båt ut till flera av vraken utanför Dalarö, som besågs med hjälp av undervattenskamera.

Tullhuset på Dalarö vittnar om ett epokskifte i svensk byggnadshistoria. Det berättade konsthistorikern och ”huskramaren” Lars Sjöberg, när han gästade Månads-Klubben. Läs mer om Tullhusets historia här

Familjejuridik med Handelsbanken och Dalarö Skärgårdsförmedling.


Aktiemarknaden i Sverige med Aktiespararnas dåvarnde vd Günther Mårder.

Gålö folkhistoria med Mauritz Henriksson, ledare för historiegruppen i hembygdsföreningen Gålö gärsar.

Zarah Leander (1907-1981) kom att bli en av Sveriges genom tiderna största primadonna Tidigt bestämde hon sig för att bli artist. Och envishet är något som kännetecknar släkten Hedberg, berättade hennes brorsdotter Kerstin Hedberg Svensson, gäst på "Månads-klubben" den 18 september 2012.

"Sittande Strindbergsvandring"med Gurli Malmsten, Dalarö Hembygdsförening. En annorlunda Strindbergvandring om August Strindbergs besök på Dalarö med hjälp av ett nyframtaget bildspel. Strindberg besökte trakten 10 gånger från 1871 till 1892, när han besökte Dalarö en sista gång. Strindberg började hyra rum på Kymendö tillsammans med studiekamrater från Uppsala. Senare hyrde han ett hus själv och var ofta på sommarbesök där med sin första hustru Siri von Essen. Här målade han och här skrev han och här fick han inspiration till många av sina böcker och pjäser. Här träffade han konstnärer som Carl Larsson och författarkolleger. Strindberg dog 14 maj 1912. Han blev 63 år, och denna "vandring" var också en hyllning på 100-årsdagen efter hans död till av en av Sveriges största författare, som bl.a. kallade Dalarö för "porten till paradiset". Och paradiset för Strindberg det var Kymendö, dit han dock inte längre var välkommen efter publiceringen av romanen Hemsöborna, som var författarens personliga skildring av livet på Kymendö, när industrialisten Carlsson störtar in i ett gammalt fiske- och jordbrukarsamhälle.

14 februari 2012 visads filmen "Ett dockhem" inspelad 1956 med Maj Zetterling och Georg Fant samt Gunnel Broström, Torsten Lilliecrona, Hjördis Pettersson m.fl. och med Anders Henriksson som regissör. Filmen bygger på Strindbergs novell med samma namn och visar många Dalarömiljöer - Jutholmen, Klockstapeln, Lotsberget, Societetshuset m.fl.

25 januari 2012 - Hearing om båttrafiken i Skärgården arrangerades av SSIF (Södra Skärgårdens Intresseförening) med inbjudna politiker. Deltog gjorde Jan-Olof Sundström (m), ansvarigt landstingsråd, Gustav Andersson (c) skärgårdslandstingsråd, Martina Mossberg (m), kommunstyrelseordförande i Haninge kommun, Erika Ullberg (s), Joachim Krylborn (kd), Bo Persson (fp), Lena Dafgård (Sorunda net partiet) och Peter Olevik Dunder (fp), ansvarig för skärgårdsfrågor i Haninge kommun. Moderator var Bo Malmsten Dalarö, fd kommunpolitiker i Haninge.

2011 - Mötena under året handlade om.......


Gösta Maigren, Dalaröbo sedan födseln och aktiv inom bl.a. Hembygdsföreningen är en mycket uppskattad föredragshållare varje år. Detta år berättade han om bebyggelsen på kuststräckan mellan Kroksplan och Eklunds udde, kvarteren utefter Dalarö skansväg. Hans berättelse illustreras alltid rikligt med gamla och nya bilder samt med massor med fakta och namnuppgifter blandade med härliga episoder,.

Dalarö Marinpark - uppdateringsmöte med personal från Sjöhistoriska i anslutning till projektet "Kusten runt" där skolbarnen fick information om det marina kulturarvet. Arbetet med att skapa ett marint kulturreservat i Dalarö-Ornö-Utö skärgård pågår för fullt.

Dyknostalgi med Urban Skenström. Han är en av veteranerna från Vasamuséet och har varit i museibranschen i 40 år, 36 av dessa år i Vasas tjänst. Som nybliven fil.kand kom han i kontakt med marinarkeologins nestor C-O Cederlund, som hade ett jobb åt honom på Sjöhistoriska muséet. Det var att ta hand om restaureringen av regalskeppet Vasa.

Haninge kommun på besök - de regerande borgeliga politikerna Martina Mossberg och Alexandra Ansterll gästar DKFC och berättar om kommunens planer för Dalarö. Peter Olevik-Dunder, bygggnadsnämndens ordförande, kom också till Dalarö och berättade om byggplaner.

Finans- och aktiespararkväll med Handelsbanken på Dalarö och Haninge Aktiesparare.

Kustbevakningen på besök - Lennart Andersson, stationschef i Oxelösund, och regioninspektör Björn Meijer informerade om Kustbevakningens mångomfattande verksamhet, som numera är underordnad Försvarsdepartementet.

Årsta fruns dolda dagböcker - Ove Svensson kåserade kring Årstafrund återfunna dagboksberättelser från tiden 1793-1839, alltså samma tid när Dalarö växte i betydelse som societetsort i skärgården. Årstafrun hette Märta Helena Renstjerna och var gift med Christian Henrik von Schnell, vars far hade arbetat hos kung Adolf Fredrik och som köpt Årsta gård 1771. Tillsammans fick de hela 8 barn, varav endast sonen Hans Abraham nådde mogen ålder. De övriga dog i späd ålder av difteri och allehanda andra sjukdomar, vilket inte var så ovanligt på den tiden.

Anders Zorn med egna ord -  Vem kan bäst berätta om Zorn än Anders Zorn själv? Vi fick möta Anders Zorn genom hans egna självbiografiska anteckningar och hans personliga fotografier, hans oljemålningar, akvareller, etsningar och teckningar. Anders Zorn föddes i Mora 1860. Fyrtiosju år gammal börjar han nedteckna sina minnen, något som han fortsätter med under tio år. Berättelserna är unika med intressanta dokument bl.a. från Dalarö. Skådespelaren Max von Sydow läste ur Anders Zorns självbiografiska anteckningar i en film av producenten Anders Hanser. Känsla och innehåll har genom åren varit honnörsord i Hansers produktioner tillsammans med en god portion berättarglädje och känslan för den rätta kompositionen mellan ljud och bild. Många av hans produktioner har prisbelönats och visats i SVT. Anders Hanser introducerade sig själv och fllmen.

Lära känna Kymendö - inbjudna var Karin Lindeberg, dotter till förre kyrkoherden på Dalarö Allan Lindeberg. Redan i unga år umgicks hon med Kymendöborna och bl.a med Rolf Wahlström, som var med på mötet tillsammans med hustrun Britt-Marie. Karin och Britt-Marie har skrivit mycket om Kymendö och öarna runt om och tillsammans driver de en Internetbokhandel. 1981 övertopg den nuvarande geneerationen Kymendö - Christer Wahlström är äldst och driver gården. Rolf är näst äldst och driver varvet. Bo är yngst och driver Kymendöservice med affär, bensinstation och krog. Deras hustrur Clary, Britt-Marie och Eva sköter administrationen. Centrum på ön har flyttat från gården till Kymendösund. Totalt bor idag 27 personer på ön med minst lika många yrken. Man har inalles 30 båtar. Alla över 12 år har förarbevis och mycket mer än 3 generationer på kykogården. Här kan vi tala om ett äkta skärgårdssamhälle.

Ångbåt till Dalarö - Föreningslivet på Dalarö är enigt om att "båt från Stockholm till Dalarö och vidare till Utö" är en av de viktigaste frågorna för ortens utveckling som besöksdestination. Lennart Rydberg, känd folkpartipolitiker, brinner numera för skärgårdsbåtarnas historia. Han är ordförande i Stiftelsen Skärgårdsbåten och han gästade Måndgasklubben i samband med årsmötet i Dalarö Kultur & Föreningscentrum måndagen den 14 mars 2011. Saltsjön byggdes en gång i tiden för att trafikera Dalarö. Efter renovering kom hon åter till Dalarö 2010. 


Haningebygdens historia med  makarna Bo och Anita Stjernström från Haninge hembygdsgille, som berättade till bilder från fotoboken "Haningeglimtar" med fotografier och flygfotografier av Haninge från norr till söder.  Beskrivningen av Haninges topografi från Stockholms högsta punkt, Tornbergets topp (111 meter över havet) i väster, till Stockholms lägsta punkt, en havsspricka vid Landsort (459 meter), var ett nytt sätt att se på kommunen. Däremellan finns det numera vattenfyllda gruvhålet på Utö (190 meter) och marinens bergrum under Muskö.


7 sorters choklad avsmakades med hjälp av våra 5 sinnen.
Hörselsinnet hjälper oss att höra chokladens musik, dvs ljudet när man bryter chokladen, som avslöjar kvaliteten. Synen hjälper oss att njuta av konsistens och färg, och så doften, när vi håller chokladen under näsan, och smaken givetvis, när vi till sist låter chokladen smälta på tungan. Balanssinnet beövs för att inte tappa fattningen av de enorma smakupplevelserna.
   Arild Schönberg var vår ciceron en för medlemmar exklusiv Måndagsklubb med chokladprovsmakning. Arild är sedan länge svensk generalagent för den italienska chokladen Amadei, som fick guldmedalj i London 2009 som världens bästa choklad. Ordföranden i Dalarö Kultur & Föreningscentrum Richard Nordgård hade införskaffat några lämpliga viner, som passade till chokladen.

2010 - Mötena under året handlade om.......

En gammal bank  presenterar sig - Handelsbanken har funnits på Dalarö i snart 100 år. Nya chef på Dalarökontoret 2010 var Kristina Jansenberger (i mitten). Hon var glad för att få möjlighet presentera hela sin personal, när Handelsbanken bjöd en välbesökt Månads-klubb på placeringsrådgivning tillsammans med Haninge aktiesparare.Storhet under tryck - om Ernest Hemingway.
Han föddes 1899. Inte 1898 som det står på många håll. Felet är hans eget. När han sökte sitt första jobb angav han att han var ett år äldre än han egentligen var.
   Hemingway skrev totalt 10 noveller och 100 romaner under sin livstid. Hans novell ”Den gamle och havet” övertygade till sist Svenska akademin och Hemingway fick Nobelpriset i litteratur 1954.
   Hans romankonst var speciell. Han ville alltid att det skulle finnas något kvar för läsaren att tänka själv. Han lär ha sagt: "Har du ett budskap, skicka det med Western Union" (=amerikanskt företag specialiserat på att skicka pengar över världen). Den 2 juli 1961 ville han inte leva längre, gick ner i garaget och sköt sig i munnen med ett gevär.
   Ett favoritintryck, som man associerar med Ernest Hemingway, är ”Storhet under tryck”. En soldat som reser sig upp i skyttegraven mitt i kulregnet är exempel på ”storhet under tryck” enligt Hemingway. Därför är det roligt att höra att Hemingway hittade uttrycket i en korsettannons.
Allt enligt Ove Svensson, Sveriges meste Hemingay-kännare och medlem av The Hemingway Society, som gästade "Måndagsklubben" den 11 oktober 2010.En kolmilas historia - Gålö hembygdsförenings stora kulturprojekt. Kommersiell kolning har inte förekommit i vårt område sedan gengasepokens slut (vid Åva) i mitten av 1940-talet. Nils-Erik Andersson var primus motor, Bosse Tyrefors sjöng, skötte bildspel och Johnny Svensson spelade gitarr och sjöng. Alla var klädda i riktiga kolarehattar och skjortor. Med sig hade de förträffligt kol från tidigare mila. 2010 års mila tändes 29 september och var den tredje i ordningen. Målet för projektet är hålla öns historia och traditioner levande. Kolet blir av hög kvalitet och säljs som en del av kulturprojektet. Milan är under de drygt 10 dagar den brinner ett levande museum.

Årsta slott med anor från 1200-talets tyska tempelriddare har en spännande och innehållsrik historia, Gunnel Stenqvist, som själv växt upp på Årsta säteri i anslutning till slottet, är Idag ordförande i Årstasällskapet, som bl.a sprider information om och forskar kring Fredrika Bremer och hennes verk. Fredrika, som levde under första halvan av 1800-talet, är den namnkunnigaste av många namnkunniga personer som bebott Årsta slott.

Österhaningebygden före järnvägen med Haningehistorikern Hilding Eklund.

Valupptakt med Alliansen Gilbert de Wendel och Socialdemokraternas Robert Noord.

Paradisets vardag med Claes Melin, sommarboende på Ornö som arrenderar gården Näset inom Sundby säteri på Ornö, har studerat vilka som tidigare bott på Näset och i dess omnejd. Resultatet har blivit en bok med titeln "Paradisets vardag". Den handlar om de olika människoödena förknippade med denna bygd från 1715 och framåt. Redan vid denna tid bodde på Ornö 600 personer fördelade på ett 100-tal torp.

Day Trading med Scharlotte Peppare från företaget The James Way gav en initierad presentation kryddad med on-line presentation av hur en "äkta" Day trader arbetar via Internet och tjänar pengar hemma vid sin dator. Men risken att förlora finns givetvis också.Nationaldagsfirande 6 juni -  Efter sång i Kyrkan var det "Öppet hus" på Tullhuset där föreningslivet visade upp sig upp sig på det översta planet. På mellanplanet var det premiär för ett nytt regionalt utvecklingsprojekt, Nätverk Södra Skärgården, och där har även Dalarö Hampa och Bittes Vintage flyttat in. Kvar finns också museum och turistbyrå. Och i bottenplanet finns det nyöppnade Saltskutans Butik & Café. Flagghissningen i Tullhusparken leddes av Dalarös egen operasångerska Marianne Hellbom Staykov iklädd sin nationaldräkt från Piteå. Och därefter fick vi se ett uppträdande med barn och ungdomar från Dalarö nya dansföening. Dansläraren heter Kristofer och på barnens uppmaning gjorde han ett eget bejublat framträdande.

2009 - Mötena under året handlade om........

Tullhushistoria med förre chefen på Dalarö Tullmuseum Jan Berggren.

Utveckla Dalarös kulturmiljö
med arkitekten Rolf Löfström uppvuxen på Dalarö.

Hampa - om en av världens äldsta nyttoväxter med Hampa-Mari Elfving på Dalarö och hampaforskaren Git Skoglund.

Lära känna Ornö med Ornöborna Margareta Stenbock von Rosen, Per Frideen, Lasse Olsson (klockarson), Per-Martin Waldenstad (klockarsonson) och Veronica Bergström Hammarqvist (eventarrangör).

Lära känna Gålö med Gålöborna Nils-Erik Andersson (Hembygdsföreningen), Anders Borg (Stegsholms gård), Bo Tyrefors (fd Turistchef), Kurt Eriksson (fiskodlare) och Maria Jonasson (Gålö Havsbad & Camping).

Lära känna Utö med motorcykelentusiasten Arnold Kajerdal med motormuseum på Utö. 

Kulturseglats på Östersjön med Birgitta Silfverhielm.

Mat & Kultur med matentusiasten och journalisten Ebba Wachtmeister, släkting med Charles Emil Hagdal, kokkonstens fader i Sverige och sommarboende på Dalarö under första halvan av 1800-talet.

Vad händer i Östersjön med Elin Tiselius, marinbiolog och verksam i Naturskyddsföreningens havsnätverk.

En seglare och Dalarö Båtklubb presenterar sig. I augusti 2009 fick Gösta Maijgren erbjudande att följa med som gast på en resa med en HR 54 (Hallberg Rassy segelfartyg) från Cork på Irland till Portimao på Algarvekusten i Portugal. Han redogjorde för ett spännande seglingsäventyr.
   Kvällen avslutades med senaste nytt om vad som händer på Dalarö Båtklubb. Ryktet hade spridit sig att man sett en massa pirater nere i Askfatshamnen. Och ryktet talade sant. Två föräldrar, Anna Drougge och Göran Dahlberg, berättade hur man satt igång en verksamhet för de allra yngsta. 25 barn har delats in i grupper och har träffats under vår och höst för att vänja sig vid sjön och lära sig hantera båt. De yngsta upp till 6 år går under namnet "Rummel och rabalder" vilket tycks väl spegla vad det handlar om.  De lite äldre, 6-8 år, går under namnet pirater.

28 juli till 2 augusti 2009 - Dalarövecka med regatta och stor föreningsdag i Tullhusparken den 31 juli, när Radio P4 sände från Dalarö hela morgonen. På Valborg kom Briggen Tre Kronor på besök till Dalarö och veckan före introducerades detta kombinerade historie- och Östersjö miljöprojekt på Tullhuset.

Dalarövraket var årets första populära tema. Det var fullt i stora salen på Tullhsuet när bröderna Ralf och Ola Eriksson från Maritima sällskapet började sin berättelse om "så fann vi vraket". Båda var med när "grabbgänget" (senare omdöpt till "gubbgänget") på en av sina sedvanliga dykutflykter hösten 2003 gjorde ett senationellt fynd - Dalarövraket (eller gubbvraket som Maritima sällskapet säger). Och kvällen följdes upp med att Pernilla Flyg, projektledare från Statens Maritima Muséer, berättade om hur långt man kommit med projektet Dykpark Dalarö.

Dalarömodellen - I samband med planeringen av Dalarö dykpark använder Statens Maritima Muséer begreppet "Dalarömodellen" för att bevara och bruka kulturarv. Att göra kulturarvet mera tillgängligt (=bruka), samtidigt som det gäller att bevara kulturarvet för kommande generationer är en strategi som Riksantikvarieämbetet har presenterat i sitt strategidokument Agenda K. Inbjudna till årets andra möte var representanter för Södertörns högskola - Göran Andersson, chef för turistinstitutionen och professor Johan  Rönnby, chef för den marinarkeologiska institutionen - för en diskussion om Dalarös potential som kulturort. Dessutom deltog Eva Svensson och Petra Josefsson, bitr rektor resp projektledare för den nya turistlinjen på Tyresö gymnasium, samt Rune Andersson, då ny som ansvarig för strategifrågor på Haninge kommun. Debattledare var Gustaf Onn, Södertörns högskola, och LO Landin, Dalarö Turistbyrå. Skärgårdsspeleman Åke Hellman, trogen Dalaröbesökare stod för pausunderhållningen. 

2008 -  Mötena under året handlade om.......

Hembygdsforskning med Björn Åkerblom, Dalarö Hembygdsförening, Arne Åkerhagen, Haningebo som arbetat som kritpipsforskare på Tobaksmuséet och senare skänkt en unik samling kritpipor till Tullhusmuséet, och Ann-Katherine Lekberg, sommarboende på Ornö som släktforskar i ortens kyrkböcker.


Kyrkan i ett postmodernt samhälle med en diskussionspanel bestående debattledarna turistchefen LO Landin och journalisten Imi Markos samt Björn Åkerblom (ordf i Kyrkofullmäktige), Margaretha Stenbock von Rosen (kyrkorådets ordf), kyrkoherde Christer Hugo, dåvarande stiftsprosten numera biskopen i Stockholms stift Eva Brunne

Klassiska seglare och seglande klassiker, föredrag av Eva Berglund Thörnblom från Sjöhistoriska.

Järnet och havet med arkeologerna Mattias Johansson och Magnus Eriksson, som berättade om en den relativt okända skärgårdsbergslagen som har funnits i Haninge från tidig medeltid.

Andrum med Gitte Lindblom sommarboende på Dalarö. Efter en tids sjukdom och behandling mot bröstcancer hade hon sammanställt sina erfarenheter som sjuk och som frisk i ett inspirerande bildspel med uppfriskande skärgårdsbilder, som samtidigt förmedlar lyckokänslan över att få behålla livet. Hon ackompanjerades av vännen och trubaduren Bernt Törnblom. En avkopplande kväll i hälsans tecken.

17 november 2008 - Ljugarbänk med historieberättandet om Dalarö som sjöstad. En trevlig kväll i ett fullstatt Tullhus dit Hans Juhlin, Sjöräddningen, och LO Landin, Turistbyrån,  hade inbjudit några Dalaröprofiler. På Ljugarbänken satt Gösta Maijgren, boende och uppväxt i en lotsfamilj på Dalarö. Lennart Jansson, uppväxt i en lanthandlarfamilj på Dalarö, som berättade om hur han lett seglingssektyionen i Dalarö Båtklubb och han fick hjälp av en gammal båtklubbsordförande Ulf Davidsson och av Inger Johansson, som berättade om Idrottsklubben på Dalarö. Ett par andra gamla Dalaröbor som kom till tals var Rune Thörnelöf med hustru Barbro och Torbjörn Jacobson, som båda kunde berätta hur det var på Dalarö under 2:a världskriget.

15 september 2008 gästade "Måndagsklubben" av vissångaren Bertil Olsson, son till klockaren Filip Olsson på Ornö.

I september 2008 arrangeradee för första gången en Höstsalong. Under ledning av den dåvarande konstentusiasten på Dalarö Lisa Lövblad presenterade sig 12 Haningekonstnärer på Tullhuset.

 
6 juni 2008 inleddes det som blir en ny tradition på Dalarö - firandet av Nationaldagen. Först sjunger Kyrkokören in våren i Dalarö kyrka och därefter samlas alla utanför Tullhuset för flaggceremoni, där Sjöscouterna först sänker Haninge kommuns fana för att därefter hissa svenska flaggan och Kyrkokörn sjunger "Du gamla du fria". 

14 mars 2008 gästades Tullhuset av en indelt soldat från Karl XI:s armé. Det kändes verkligen så när artisten Ben Olander gjorde entré i stora salen, iklädd en äkta uniform från 1600-talet och utrustad med en värja från samma tid. Under nästan två timmar trollband han publiken med sin soldats historia, och han sjöng egenhändigt komponerade visor, däribland en hyllning till Ulrika Eleonora, den danske kung Christians syster och Karl XI:s gemål, vars roll har underskattats i den patriarkaliska historietolkningen enligt Ben Olander.

14 januari 2008 var temat Dalarövraket. Intresset var stort att få veta mer om det nya unika vrakfyndet, som gjordes 2003 av en grupp privatdykare innanför Edesön vid nordöstra Dalarö. Kvällens gäster var Björn Varenius och Niklas Eriksson från Statens Maritima Museer. Sjöhistoriska hade under sommaren 2007 inlett de marinarkeologiska undersökningarna av ett av världens mest bevarade trävrak.Niklas är den som har gjort ritningen av Dalarövraket som ligger på 30 meters djup i Edesösundet öster om Hemviken..

2007 var startåret för Tullhuset som kultur & föreningscentrum19 november 2007 var temat "Min syn på Dalarö". Inbjudna var byns äldsta Iris Maijgren - då 101 år gammal och som avled först 4 år senare - och sångartisetn Mikael "Prinsen" Trolin - nyinflyttad till Dalöarö samma år. De intervjuades av turistchefen LO Landin om sin syn på Dalarö. Tullhuset var "knökafullt" och kvällen avslutades med att gamle popidolen Janne Önnerud underhöll - Dalaröbo som fortsätter att spela även som pensionär. Iris, 40 år äldre än Janne ville inte gå hem utan satt och lät sig underhållas långt in på kvällen. Hennes avskedsreplik var obetalbar. "Janne är ju riktigt duktig, men börjar han inte bli lite gammal?"

15 oktober 2007 inleddes Måndagsklubben med att Turistbyrån ordnade ett besöksnäringsseminarium, som avslutades med "öppet hus" och underhållning och som gjorde att Tullhusföreningen fick en flygande start med över 100 medlemmar.

Text: Lars-Olof (LO) Landin