Välkommen till Tullhuset på Dalarö

Sedan 2008 finns på Dalarö enTullhusförening DKFC - Dalarö Kultur- och Föreningscentrum.

Föreningens uppgift är att göra Tullhuset på Dalarö, med anor från 1700-talet, till centrum för kultur- och föreningsliv på Dalarö. De flesta större föreningar på Dalarö har gått med som medlemmar och förlägger sina möten på Tullhuset.

Kom med Du också

Gå med i  DKFC och stöd Dalarös kultur- och föreningsliv. Årsavgiften för privatpersoner är endast 100 kr, vilket betalas till bankgiro 248-1471. Ange namn och e-post vid betalning.

Läs mer om Föreningslivet och Tullhusföreningen här.

Läs mer om Tullhuset här.

Läs om våra öppna möten här.


"Macken" vid Hotellbryggan.


Sjöräddningsstationen vid Vadviken


Utsikt över Jungfrufjärden från Lotsberget

På Tullhuset driver närings- och föreningslivet många projekt

Dalarö Tullhus och Museum

På Tullhuset finns Föreningscentrum, Museum, och Restaurant. Läs mer om vad som händer på Dalarö här.

Vision Dalarö och Dalarödialogen

En första Vision Dalarö fastställdes i medborgarforumet Dalarö Forum 2004.
   Som ett resultat av viusionsarbetet beslutade Haninge kommun 2007 att genomföra en Dalarödialog. En ortsanalys gjordes med deltagande av boende på Dalarö och den första rapporten presenterades 2008.
   2009 beslutade kommunfullmäktige att arbetet skulle gå vidare. Följande åtgärdsområden prioriterades; Gästhamn, Tullhuset och Tullhusparken, Dalarö torg, infarten och Dalarös utsiktspunkter.
   Kommunstyrelsen har därefter gett tjänstemännen i uppdrag att fortsätta arbetet med åtgärdsområdena..
   Närings- och Föreningslivet bevakar utvecklingen för att tillse att intentionerna i den demokratiskt framtagna Dalarödialogen fullföljs. I oktober 2016 presenterar vi en uppdaterad Vision Dalarö.
Läs mera och ta del av den nya visionen här.

Dalarö för Integration

På Dalarö har vi mer resurser att ta emot flyktingar än vi normalt tänker på.
Vi har ett starkt lokalsamhälle med ett småskaligt näringsliv, vårdcentral, skola, sport- och båtklubb, Dalarö-Ornö-Utö församling, ett kulturhus med samlingslokaler och ett rikt föreningsliv. Vi har fastboende och sommargäster. Kort sagt; många medvetna, kompetens- och resursstarka människor i en skärgårdsort nära Stockholm.
Projektet "Dalarö för integration" står på tre stadiga ben;  medmänklighet,
insikten att flyktingarna är en tillgång och att integration endast fungerar om civilsamhällets kompetens och resurser aktiveras.
2016 erhöll projektet Haninge kommuns Mångfaldspris på 25.000 kr.
Vårt projekt går att mångfaldiga till flera öar, stadsdelar och kommuner.  Hör av dig till Dalarö för Integration. 

Dalarö Skeppsvraksområde

17 maj 2014 invigdes Dalarö skeppsvraksområde, Sveriges första marina kulturreservat. Läs mer om projektet här.

Läs mer om Tullhusföreningens projekt här.