Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Styrelse för Dalarö Kultur- och Föreningscentrum

Styrelse för Dalarö Kultur- och Föreningscentrum

Ordförande och Kassör Tiit Vaalundi. Sekreterare Eva Wastenson. Övriga Styrelseledamöter: Lars-Olof (LO) Landin, Richard Nordgård, Björn Yrlid. Revisorer: Eric Åhsberg (aukt revisor), Lars Palmgren. Valberedning: Mikael Trolin, Sören Ejby (sammankallande).